5/06/2011

O desemprego de Feixóo


O desemprego de Feixóo (Carlos Aymerich) Voceiro Parlamentario do BNG

O 29 de abril o INE deu a coñecer a EPA correspondente ao primeiro trimestre de 2011. E como se viña anunciando, os datos son arrepiantes, a nivel de Estado e a nivel galego. Cifras de desemprego que poñen de manifesto o fracaso das políticas de axuste que están a practicar, niso coinciden, a Xunta de Galiza e o goberno español.

Mais falemos de Galiza. Nos tres primeiros meses de 2011 o desemprego incrementouse en máis 23.000 persoas, até un total –en termos EPA– de 226.000 parados/as. Desde que Feixóo goberna foron ao paro 63.800 galegos e galegas, é dicer, 90 parados por día de goberno. Nun só trimestre a taxa de paro medrou dous puntos, duplicando o incremento medio do conxunto do Estado e batendo especialmente na xente nova, na que a taxa de desemprego xa é superior ao 31%.

Desde marzo do 2009 destruíronse 87.000 empregos: 120 empregos menos por cada dia de goberno de Feixóo.

E en Galiza hai 69.400 fogares con todos os seus membros en paro e deses, en 22.700, non entra ningún ingreso. Non é de estrañar, pois, que segundo un recente informe da FOESSA a taxa de pobreza na Galiza (21,5%) supere en case dous puntos a media estatal afectando a 600.000 galegos.

Destrución de emprego, paro, pobreza, precariedade. Estes son os logros do PP en Galiza. Mais mesmo así fachendean. O 30 de abril na praza de touros de Pontevedra, falando de emprego, Mariano Raxoi non se cortou: “Querido Alberto, estamos muy orgullosos de ti e incluso te ponemos de ejemplo por lo bien que lo estás haciendo en la Xunta”. E non é de estrañar. Este Raxoi é o mesmo que hai escasamente un mes lle asegurou a Angela Merkel “que los españoles están preparados para asumir más sacrificios”. Se isto di dos españois que nos terá reservado aos galegos!

Non comparto o entusiasmo de Raxoi.

64.000 parados e paradas máis. 87.000 empregos menos. 70.000 fogares galegos con todos os seus membros no paro. 27.000 familias sen ingreso ningún. Estes son os resultados de dous anos do PP en Galiza.

No hay comentarios:

Publicar un comentario