4/29/2013

O BNG presenta dúas mocións; retirada da LOMCE e polo mantemento do Xulgado de Paz e gratuidade dos Rexistros Civís.

O BNG do Concello da Pobra do Brollón presentou dúas mocións; para a retirada da LOMCE (ou Lei WERT) e outra polo mantemento do Xulgado de Paz e a gratuidade dos Rexistros Civís.

Na primeira delas a LOMCE, Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa, instamos á Xunta para que solicite ao goberno do Estado a retirada do Anteproxecto de Lei para a Mellora da Calidade Educativa, por invadir as súas competencias. Ademáis de que o sistema educativo potencie a diversidade lingüística e fomente a lingua propia do noso país. Este Anteproxecto de Lei presenta un texto fondamente centralizador, clasista e sexista, que mercantiliza a educación e pretende afondar nun modelo moito máis autoritario e antidemocrático.

As recentes noticias publicadas nos medios de comunicación, así como os borradores de Reforma da Lei Orgánica do Poder Xudicial e do Rexistro Civil, veñen a pór de manifesto que o goberno do PP no Estado quere eliminar os Xulgados de Paz e os Rexistros Civís, de tal forma que estos últimos pasan a ser competenica dos Rexistros da Propiedade.
Os Xulgados de Paz  xogan un papel moi importante no achegamento da administración de Xustiza aos cidadáns, evitando desprazamentos, co que a súa supresión vai afectar negativamente a moitas persoas, sobre todo no rural.
No que atinxe á modificación dos Rexitros Civís, non só se aborda a súa eliminación, senón que ademáis encoméndase a súa competencia a Rexistradores da Propiedade, de xeito que un xervizo deica agora gratuito pasa a ser de pago.
É polo que desde o BNG da Pobra do Brollón expresamos o noso rexeitamento á proposta do Goberno do Estado de supresión dos Xulgados de Paz, así como á asunción por parte dos Rexitros da Propiedade e das Notarías das funcións dos Rexistros Civís, solicitando a inmediata retirada deste Anteproxecto de Lei e instar a Xunta de Galiza para que demande do Goberno Central o mantemento dos Xulgados de Paz, así como que se garanta a gratuidade das funcións que prestan os Rexistros Civís.

No hay comentarios:

Publicar un comentario